Apalap blog

Az eddigi legteljesebb kiadásban jelentek meg Gérecz Attila versei 1956 forradalmár-költője halálának negyvenötödik évfordulóján a Stádium Kiadó jóvoltából. A fiatalon elhunyt alkotó - életében nem publikált - életműve persze nem tesz ki vaskos köteteket, tehát nem a filológiai rendszerezés hossza volt az, ami a könyv megjelenését késleltette. Az ok inkább az, hogy Gérecz munkásságát az utókor alig egy évtizede fedezte fel, idő kellett tehát, hogy ezek az alkotások a közös emlékezet részévé váljanak.

S hogy ez a közös emlékezet mit rajzolt a rövid, de lendületes alkotói pálya köré, jól dokumentálja a Sorsod művészete című kötet. Gérecz Attila művei az eltelt évtized alatt - elsősorban a fiatalabb - nemzedékek kedvelt olvasmányai lettek, a költő nevét egy díj viseli, amivel fiatal költők munkáit szokás most már elismerni, épp a Stádium Kiadó szárnyai alatt alakult ki azoknak az ifjú művészeknek a köre, akik Gérecz Attilát valamiképpen előképnek, még inkább példaképnek tekintik, s - úgy tűnik - az irodalomtudomány is élénkebb érdeklődést mutat e csaknem fél évszázaddal ezelőtti életút iránt. A kötet szerkesztői dokumentálni kívánták e változásokat, rögzíteni és megmutatni azokat a reflexiókat, amelyeket a művek váltottak ki, jelezni, hogy amiről beszélünk, nagyon is élő, máig ható művészet.

A kötet tehát nem csak a verseket és a műfordításokat tartalmazza, sőt maga a függelék a kiegészítő fejezetekkel (Gérecz Attila utóélete) jóval terjedelmesebb a költemények gyűjteményénél. Ebben a válogatásban írók és irodalomtudósok (Fodor András, G. Komoróczy Emőke, Szakonyi Károly, Varga Domokos, Kárpáti Kamil, Czigány Zoltán, Mezey László Miklós, Koppány Zsolt, Tarján Tamás) Gérecz Attila munkásságát, életét elemző írásai olvashatóak, valamint magyar költők (Béri Géza, Csillag Tibor, Döbrentei Kornél, Kárpáti Kamil, Kulicz Gábor, Nagy Cili, Oravecz Péter, Rózsássy Barbara, Szathmáry György, Szentmártoni János, Tollas Tibor, Tóth Bálint) Gérecz Attila emlékére írt verseit. (Nem haszontalan megemlíteni, hogy az ifjabb költők szinte mindegyike Gérecz Attila-díjas.)

A szerkesztők a Gérecz-verseket keletkezésük szerint kronológiai sorrendben közlik.

Aki tehát a kezébe veszi ezt a kötetet, nem csupán irodalmi élményben részesülhet: bepillantást nyerhet egy tragikus élet krónikájába is.